Back

Selleks, et saada võimalikult täpne pakkumine võimalikult kiiresti, oleks hea, kui saaksid meile valmiva kiviplatsi või tee kohta anda nii palju infot kui võimalik. Siis saame enne objektile kohale tulemist teha võrdlemisi täpse pakkumise. 

KUIDAS KIVIPLATSI MÕÕTE VÕTTA?

Alati on variant soovitud kiviplats maha märkida, sammudega ära mõõta, joonistada paberile skits, sellest pilt teha ja meie pakkumise vormile kaasa panna. 

Kuid palju lihtsam on minna Maaameti kaardirakendusse, valida paremast servast tööriistadest mõõtmine ja lihtsalt kogu soovitud ala pindala ära mõõta, mõõdetust kuvatõmmis teha ning meie päringuvormile kaasa panna. Nii tabame mitu kärbest ühe hoobiga.

SULLE ON ABIKS MEIE ÕPPEVIDEO!

    Lae üles skits või pilt (png | jpg | PDF)